Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Konferencja Naukowo-Techniczna

„Modelowanie Procesów Hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej”


Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
Współorganizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Inżynierii i Gospodarki Wodnej Poznań


Patronat honorowy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


  Komitet organizacyjny:
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – przewodniczący
 • dr hab. inż. Robert Kasperek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – sekretarz
 • dr inż. Robert Głowski – UP we Wrocławiu
 • dr inż. Łukasz Gruss – UP we Wrocławiu
 • dr inż. Radosław Stodolak – UP we Wrocławiu
 • mgr inż. Bogna Buta – UP we Wrocławiu
 • mgr inż. Paweł Tomczyk – UP we Wrocławiu
 • inż. Kinga Majda – UP we Wrocławiu
  Komitet Naukowy konferencji:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • doc. dr Alfred Dubicki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Jacek Gurwin, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Robert Kasperek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr inż. Robert Kazana – Hydroprojekt Wrocław Spółka z o.o.
 • prof. dr hab. Bernard Kontny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr. – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Machajski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marian Mokwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Tomasz Niedzielski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jan Pyś – Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Laura Radczuk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik – Politechnika Krakowska
 • dr inż. Wojciech Rędowicz – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Mariusz Sojka, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Ryszard Staniszewski – UP w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. UPWr. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Program konferencji Modelowanie procesów hydrologicznych