Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Strona utrzymywana jest na serwerach Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Opiekę nad serwisem prowadzi Sekretarz Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na podstawie danych otrzymywanych od poszczególnych jednostek.

dr inż. Łukasz Gruss
Sekretarz Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
Sala Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, 3.14H
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław
tel. 71 320 5518 e-mail: cmph@upwr.edu.pl