Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Aktualności


Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 14.12.2018
W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się Zebranie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Jubileusz Profesora Stanisława Czabana oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

Wrocław-Polanica Zdrój 17-19.09.2018
Jubileusz 46 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana odbył się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki

Boguszów-Gorce 09-11.09.2018
W dniach 09-11 września 2018 roku zorganizowane zostało Seminarium naukowe pt.:"XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki". W seminarium wzieli udział członkowie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Konferencja Naukowa z dyskusjami panelowymi pt.:"PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ"

Wrocław 14.06.2018
Celem konferencji jest zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów dla wieloaspektowej dyskusji o przyrodniczych, technicznych i gospodarczych założeniach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególna uwaga poświęcona będzie potrzebom ochrony ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych przy uwzględnieniu naturalnych zjawisk i procesów zachodzących w dolinach i zlewniach rzecznych.

Światowy Dzień Wody na UPWr po raz dziewiąty!

Wrocław 27.03.2018
22 marca 2018 roku po raz dziewiąty odbyły się obchody Światowego Dnia Wody na naszej uczelni. Była to okazja do zaprezentowania bazy naukowo-dydaktycznej wydziału, m.in. Laboratorium wodnego im. Prof. Juliana Wołoszyna, Laboratorium Badań Środowiskowych czy Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Gościliśmy młodzież z 13 szkół średnich, która przybyła na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, aby uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Natura dla wody”.

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wrocław 22.03.2018
Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.