Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Konferencje


Jubileusz Profesora Stanisława Czabana oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

Wrocław-Polanica Zdrój 17-19.09.2018
Jubileusz 46 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana odbył się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

Konferencja Naukowa z dyskusjami panelowymi pt.:"PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY ROZWOJU ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ"

Wrocław 14.06.2018
Celem konferencji jest zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów dla wieloaspektowej dyskusji o przyrodniczych, technicznych i gospodarczych założeniach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególna uwaga poświęcona będzie potrzebom ochrony ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych przy uwzględnieniu naturalnych zjawisk i procesów zachodzących w dolinach i zlewniach rzecznych.

Międzynarodowa „Konferencja na rzecz Odry” – konferencja na PWr

Wrocław 16.11.2017
Perspektywy rozwoju transportu rzecznego oraz rola rzeki w gospodarce regionów to główny temat międzynarodowej „Konferencji na rzecz Odry”, która w czwartek odbyła się na Politechnice Wrocławskiej

Konferencja nt. Programu Modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej „Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”

Wrocław 06.11.2017
Wstępne warianty modernizacji Odry do międzynarodowej klasy żeglowności oraz sposoby zagospodarowania terenów nadrzecznych to tylko część tematów, o których rozmawiano na PWr podczas konferencji Program Modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej „Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”

Konferencja Naukowa pt.:„20 lat po powodzi w 1997 r. w dorzeczu Odry”

Wrocław 12.07.2017
Organizatorzy: Uniwersystet Przyrodniczy we Wrocławiu,Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego.