Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Wykłady


W dniu 14 grudnia 2018 r. podczas Zebrania Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Pan Prof. dr hab. Stanisław Staśko z Zakładu Hydrogeologii Podstawowej, Instytutu Nauk Geologicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił referat nt. Suszy hydrogeologicznej i modelowania terenów wodonośnych MPWiK Wrocław (fot. 2).

Fot. 1. Pan Prof. dr hab. Stanisław Staśko podczas wystąpienia.