Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Rada Naukowa Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych kadencji 2017-2020


Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski - kierownik ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. nadzw. – zastępca kierownika ze strony Politechniki Wrocławskiej

dr hab. Piotr Jacek Gurwin, prof. nadzw. – zastępca kierownika ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski) – członek Rady Naukowej

dr inż. Wojciech Rędowicz (Politechnika Wrocławska) – członek Rady Naukowej

dr inż. Jerzy Machajski (Politechnika Wrocławska) – członek Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek Rady Naukowej

dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek Rady Naukowej

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw. – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB we Wrocławiu

mgr inż. Robert Kazana – „Hydroprojekt Wrocław” Sp. z o.o.

dr inż. Łukasz Gruss (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek Rady Naukowej, sekretarz