Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB
Profesor nadzwyczajny
 
Adres korespondencyjny
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Miejsce pracy:
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
tel. (71) 32 00 220

stopień naukowy: doktor habilitowany
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria środowiska
specjalność: hydrologia, gospodarka wodna
 
Wykształcenie:
Kwalifikacje zawodowe:
Staże i pobyty naukowe:
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska:
Pełnione Funkcje
Nagrody i odznaczenia
Aktywność badawcza
PROJEKTY (po 2010):
Ważniejsze publikacje (po 2010):