Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

dr hab. prof. Piotr Jacek Gurwin
kierownik Pracowni Modelowania Procesów Hydrogeologicznych
 
Adres korespondencyjny
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Hydrogeologii Stosowanej
pl. Maxa Borna 9, 50-205 Wrocław
Tel. 71 375 9242

dyscyplina: geologia
specjalność: hydrogeologia, modelowanie procesów filtracji wód podziemnych, ochrona środowiska wodnego
 
Publikacje i książki
Zajmowane stanowiska
Nagrody
Organizacje
Inne

Hobby